تنا

ناپو پروینس
اکوادور

Tena

Ecuador

درباره شهرتنا

شهرتنا در استان ناپو پروینس واقع شده است