پاپالاکتا

ناپو پروینس
اکوادور

Papallacta

Ecuador

درباره شهرپاپالاکتا

شهرپاپالاکتا در استان ناپو پروینس واقع شده است