بخش لاپاز

بولیوی
آمریکای جنوبی

La Paz Department

Bolivia

درباره استانبخش لاپاز

استان بخش لاپاز در کشور بولیوی واقع شده است