آلیس سپرینگس

ایالت شمالیرن ترریتری
استرالیا

Alice Springs

Australia

درباره شهرآلیس سپرینگس

شهرآلیس سپرینگس در استان ایالت شمالیرن ترریتری واقع شده است