مریمبالا

ایالت نیو جنوبی والس
استرالیا

Merimbula

Australia

درباره شهرمریمبالا

شهرمریمبالا در استان ایالت نیو جنوبی والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان مریمبالا