تمپل (تکس)

ايالت تگزاس
ایالات متحده آمریکا

Temple (TX)

united states of america

درباره شهرتمپل (تکس)

شهرتمپل (تکس) در استان ايالت تگزاس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان تمپل (تکس)