مونت پلازانت (تکس)

ايالت تگزاس
ایالات متحده آمریکا

Mount Pleasant (TX)

united states of america

درباره شهرمونت پلازانت (تکس)

شهرمونت پلازانت (تکس) در استان ايالت تگزاس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان مونت پلازانت (تکس)