فرانکلین (تکس)

ايالت تگزاس
ایالات متحده آمریکا

Franklin (TX)

united states of america

درباره شهرفرانکلین (تکس)

شهرفرانکلین (تکس) در استان ايالت تگزاس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان فرانکلین (تکس)