ادنا (تکس)

ايالت تگزاس
ایالات متحده آمریکا

Edna (TX)

united states of america

درباره شهرادنا (تکس)

شهرادنا (تکس) در استان ايالت تگزاس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ادنا (تکس)