داماس (تکس)

ايالت تگزاس
ایالات متحده آمریکا

Dumas (TX)

united states of america

درباره شهرداماس (تکس)

شهرداماس (تکس) در استان ايالت تگزاس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان داماس (تکس)