بارنت (تکس)

ايالت تگزاس
ایالات متحده آمریکا

Burnet (TX)

united states of america

درباره شهربارنت (تکس)

شهربارنت (تکس) در استان ايالت تگزاس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بارنت (تکس)