مینت (ند)

ایالت شمالی داکتا
ایالات متحده آمریکا

Minot (ND)

united states of america

درباره شهرمینت (ند)

شهرمینت (ند) در استان ایالت شمالی داکتا واقع شده است