ایتاکا (نی)

ایالت نیویورک
ایالات متحده آمریکا

Ithaca (NY)

united states of america

درباره شهرایتاکا (نی)

شهرایتاکا (نی) در استان ایالت نیویورک واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ایتاکا (نی)