وکدال (من)

ایالت مینیزوتا
ایالات متحده آمریکا

Oakdale (MN)

united states of america

درباره شهروکدال (من)

شهروکدال (من) در استان ایالت مینیزوتا واقع شده است

سایر شهرهای هم استان وکدال (من)