اولدسمار (فل)

ایالت فلریدا
ایالات متحده آمریکا

Oldsmar (FL)

united states of america

درباره شهراولدسمار (فل)

شهراولدسمار (فل) در استان ایالت فلریدا واقع شده است

سایر شهرهای هم استان اولدسمار (فل)