چیکو (کا)

ایالت کالیفرنیا
ایالات متحده آمریکا

Chico (CA)

united states of america

درباره شهرچیکو (کا)

شهرچیکو (کا) در استان ایالت کالیفرنیا واقع شده است

سایر شهرهای هم استان چیکو (کا)