بیرمینغام (ال)

ایالت آلاباما
ایالات متحده آمریکا

Birmingham (AL)

united states of america

درباره شهربیرمینغام (ال)

شهربیرمینغام (ال) در استان ایالت آلاباما واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بیرمینغام (ال)