سالامانکا

ایالت گاناجاتو
مکزیک

Salamanca

Mexico

درباره شهرسالامانکا

شهرسالامانکا در استان ایالت گاناجاتو واقع شده است