ویکهام

یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند
انگلیس

Wykeham

United Kingdom

درباره شهرویکهام

شهرویکهام در استان یرکشیر اند دی هامبر,نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ویکهام