وم

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Wem

United Kingdom

درباره شهروم

شهروم در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان وم