تنباری

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Tenbury

United Kingdom

درباره شهرتنباری

شهرتنباری در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان تنباری