ساتن کلدفیلد

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Sutton Coldfield

United Kingdom

درباره شهرساتن کلدفیلد

شهرساتن کلدفیلد در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ساتن کلدفیلد