ستآنتن

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Staunton

United Kingdom

درباره شهرستآنتن

شهرستآنتن در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ستآنتن