ستافرد

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Stafford

United Kingdom

درباره شهرستافرد

شهرستافرد در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ستافرد