شاستک

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Shustoke

United Kingdom

درباره شهرشاستک

شهرشاستک در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان شاستک