شروسباری

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Shrewsbury

United Kingdom

درباره شهرشروسباری

شهرشروسباری در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان شروسباری