شیپستن اون ستور

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Shipston on Stour

United Kingdom

درباره شهرشیپستن اون ستور

شهرشیپستن اون ستور در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان شیپستن اون ستور