شیفنال

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Shifnal

United Kingdom

درباره شهرشیفنال

شهرشیفنال در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان شیفنال