پنکریدگ

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Penkridge

United Kingdom

درباره شهرپنکریدگ

شهرپنکریدگ در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پنکریدگ