اولدباری

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Oldbury

United Kingdom

درباره شهراولدباری

شهراولدباری در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان اولدباری