وکامور

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Oakamoor

United Kingdom

درباره شهروکامور

شهروکامور در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان وکامور