نانیتن

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Nuneaton

United Kingdom

درباره شهرنانیتن

شهرنانیتن در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان نانیتن