نتر ویتاکر

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Nether Whitacre

United Kingdom

درباره شهرنتر ویتاکر

شهرنتر ویتاکر در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان نتر ویتاکر