لیک

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Leek

United Kingdom

درباره شهرلیک

شهرلیک در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لیک