لدباری

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Ledbury

United Kingdom

درباره شهرلدباری

شهرلدباری در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لدباری