لیمینگتن اسپا

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Leamington Spa

United Kingdom

درباره شهرلیمینگتن اسپا

شهرلیمینگتن اسپا در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لیمینگتن اسپا