ناول

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Knowle

United Kingdom

درباره شهرناول

شهرناول در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ناول