کینگتن

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Kington

United Kingdom

درباره شهرکینگتن

شهرکینگتن در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کینگتن