کینگسوینفرد

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Kingswinford

United Kingdom

درباره شهرکینگسوینفرد

شهرکینگسوینفرد در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کینگسوینفرد