کیددرمینستر

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Kidderminster

United Kingdom

درباره شهرکیددرمینستر

شهرکیددرمینستر در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کیددرمینستر