هالفرد

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Halford

United Kingdom

درباره شهرهالفرد

شهرهالفرد در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان هالفرد