اوشام

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Evesham

United Kingdom

درباره شهراوشام

شهراوشام در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان اوشام