کونتری

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Coventry

United Kingdom

درباره شهرکونتری

شهرکونتری در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کونتری