کولبروکدال

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Coalbrookdale

United Kingdom

درباره شهرکولبروکدال

شهرکولبروکدال در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کولبروکدال