آلبریغتن

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Albrighton

United Kingdom

درباره شهرآلبریغتن

شهرآلبریغتن در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آلبریغتن