آبرلی

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Abberley

United Kingdom

درباره شهرآبرلی

شهرآبرلی در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آبرلی