نیوکاستل املین

والس
انگلیس

Newcastle Emlyn

United Kingdom

درباره شهرنیوکاستل املین

شهرنیوکاستل املین در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان نیوکاستل املین