نیت

والس
انگلیس

Neath

United Kingdom

درباره شهرنیت

شهرنیت در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان نیت