لانورتید ولس

والس
انگلیس

Llanwrtyd Wells

United Kingdom

درباره شهرلانورتید ولس

شهرلانورتید ولس در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لانورتید ولس