لانوددین

والس
انگلیس

Llanwddyn

United Kingdom

درباره شهرلانوددین

شهرلانوددین در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لانوددین